Privacyreglement

Muziekvereniging Volharding Berkhout (hierna: Muziekvereniging Volharding) behandelt de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt met grote zorgvuldigheid. Muziekvereniging Volharding hanteert hierbij de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Met welk doel maakt Muziekvereniging Volharding gebruik van persoonsgegevens?

  1. Het versturen van informatie over de muziekvereniging. Denk hierbij aan repetitiedatums, datums en locaties van uitvoeringen of feesten en bijvoorbeeld te spelen of in te leveren muziekstukken.
  2. het versturen van andere muziekgerelateerde informatie. Bijvoorbeeld algemene muzieknieuwsbrieven of optredens van andere muziekverenigingen.
  3. het bepalen van de hoogte van de contributienota’s en het versturen hiervan.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Muziekvereniging Volharding?

De gegevens die worden verwerkt zijn alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bovenstaande doeleinden. Hierbij valt te denken aan naam, adres, geboortedatum, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer.

 

Worden de persoonlijke gegevens met derden of andere partijen gedeeld?

De verzamelde informatie wordt uitsluitend voor het met u afgesproken doel gebruikt. Wij gebruiken uw adresgegevens om u te bereiken. De gegevens zijn voor alle leden van de muziekvereniging toegankelijk.

 

Zijn de gegevens goed beveiligd?

Ja, de gegevens zijn met een wachtwoord beveiligd. Het wachtwoord is bij het bestuur op te vragen.

 

Kan Muziekvereniging Volharding het privacy-beleid tussentijds wijzigen?

Ja, Muziekvereniging Volharding houdt zich het recht voor het privacybeleid te wijzigen. U kunt  het actuele beleid altijd vinden op de website: www.volhardingberkhout.nl

 

Meer info?

Wilt u inzage in de gegevens die bij ons bekend zijn, of heeft u andere vragen over het privacybeleid? U bent van harte welkom op een repetitieavond of stuur een mail naar secretaris@volhardingberkhout.nl